วัดสวยเก่าแก่ของจังหวัดอุตรดิตถ์ วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ

วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ ถือว่าเป็นวัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่ง ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่วันนี้เราอยากจะแนะนำให้เพื่อน ๆ ได้รู้จักกัน วันนี้จะพา คอหวยไปรู้จักกับประวัติ ความเป็นมาของวัดแห่งนี้ ที่ถูกสร้างขึ้นมานานมากแล้ว และจะพาไปชมความสวยงามของวัดที่เก่าแก่ พร้อมทั้งสักการะ ขอพร จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เก่าแก่ของวัดแห่งนี้อีกด้วย

พาเที่ยววัดที่เก่าแก่ประจำเมืองอุตรดิตถ์ ณ วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ

ประวัติวัด พระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ

วัด พระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ หรือ วัดพระฝาง จังหวัด อุตรดิตถ์ ถือว่าเป็นวัดเก่าแก่ ที่ถูกสร้างมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย ประมาณปี พ.ศ. 1700 ตั้งอยู่ที่ บ้านฝาง หมู่ที่ 3 ตำบล ผาจุก อำเภอ เมือง จังหวัด วัดพระฝางแห่งนี้ ถือว่าเป็นกลุ่มโบราณสถานของเมืองฝางสวางคบุรี เพียงแห่งเดียวที่ยังเหลืออยู่ วัดนี้ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ตั้งแต่ในสมัยสุโขทัย และ เป็นวัดพระมหาธาตุประจำเมืองสวางคบุรี ซึ่งเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย และเคยเป็นวัดที่จำพรรษาของ “เจ้าพระฝาง” เมืองสวางคบุรีอีกด้วย

วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ

ที่มา : https://travel.trueid.net/detail/7moqyBW3VPgn

สิ่งที่น่าสนใจในวัด พระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ

  • เจดีย์พระธาตุพระฝาง เป็นเจดีย์ ถูกสร้างขึ้นในสมัยสุโขทัย เป็นทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ เป็นศิลปะในรูปแบบสุโขทัย ซึ่งเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และได้ มีการบูรณะครั้งใหญ่ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.4)
  • วิหารใหญ่ สร้างตั้งแต่สมัยสุโขทัย มีการบูรณะพระบรมธาตุสวางคบุรี ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.4)  เมื่อปี พ.ศ. 2410 ได้โปรดเกล้า ฯ ให้ทำการปฏิสังขรณ์พระเจดีย์วัดพระธาตุในเมืองสวางคบุรี นั่นก็คือ เมืองฝาง เนื่องจาก พระเจดีย์นั้นชำรุดเป็นอย่างมาก
วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ

ที่มา : https://travel.trueid.net/detail/7moqyBW3VPgn

  • บานประตูวัดพระฝางบานเดิม เป็นศิลปะสมัยอยุธยา ปัจจุบันถูกเก็บรักษาไว้ที่วัดธรรมาธิปไตย อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ เนื่องจากวัดพระฝางในขณะ นั้น ไม่มีพระภิกษุสามเณรอยู่จำพรรษา จึงได้ขออนุญาตกรมศิลปากร ทำการย้ายบานประตูเก่าของวิหารวัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ มาเก็บรักษาไว้ที่ อาคารธรรมสภา วัดธรรมาธิปไตย ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2494
  • บานประตูวิหารวัดพระฝางจำลอง บานประตูคู่นี้ถูกแกะสลักขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยา แต่ละบานขนาดกว้าง 1.2 เมตร สูง 5.3 เมตร และ หนา 16 เซนติเมตร ทำจากไม้ปรุแกะสลัก เป็นลายกนกก้านขด ลายพุ่มทรงข้าวบิณฑ์ โดยระหว่างพุ่มทรงข้าวบิณฑ์ มีกนกใบเทศขนาบ สองข้างขวามือด้านบน มีอกเลาประตู อยู่ตรงกลาง แกะสลักเป็นลายเทพพนม ตอนบนอกเลา 4 องค์ ตอนล่างอกเลา 4 องค์ วิจิตรงดงามเป็นอย่างมาก
วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ

ที่มา : https://travel.trueid.net/detail/7moqyBW3VPgn

สำหรับวัด พระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ ตำบล ผาจุก อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด อุตรดิตถ์ เวลาให้เข้าสักการะ ได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 18.00 น. เป็นอีกหนึ่ง วัดที่เราแนะนำ สำหรับใครที่เดินทางมายังภาคเหนือ มาที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ก็ควรแวะเที่ยววัดแห่งนี้ด้วยนะคะ มาชมความสวยงามของวัดเก่าแก่ ประจำจังหวัด และ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นสิริมงคลกันด้วยนะคะ