วัดท่าโสม วัดสวย จังหวัดตราด

วัดท่าโสม ถือว่าเป็นวัดที่เก่าแก่ และ มีความสวยงามมาก ๆ ของจังหวัดตราด ที่ใครมายังจังหวัดตราดแล้ว ไม่คสรพลาดแน่นอน ภายในวัด ท่าโสมแห่งนี้ มีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย ทั้งพระพุทธรูปหยกขาว ที่องค์ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก วิหารหลวงพ่อไม้ ซึ่งเป็นวิหารเก่าแก่ และ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช วัด ท่าโสม จะเป็นอย่างไร เพื่อนๆ หวยสด ไปติดตามกันต่อได้เลยค่ะ

สักการะพระพุทธรูปหยกขาว ณ วัดท่าโสม

ประวัติวัด ท่าโสม

วัด ท่าโสม ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 1 บ้านท่าโสม ตำบล ท่าโสม อำเภอ เขาสมิง จังหวัด ตราด เดิมวัดแห่งนี้ มีชื่อว่า “ วัดมหา ” หรือ “ วัดศรีษะปาราม ” แต่เอกสารจดหมายเหตุ เรื่องการขอรับพระราชทานที่ผูกพันธสีมา เมื่อ ร.ศ. 117 หรือ ปี พ.ศ.2441 เรียกวัด ท่าโสมว่า “ วัดมหาศรีษศะปาราม ” วัด ท่าโสมนี้ มีประวัติ ถูกสร้างขึ้นเมื่อราว พ.ศ. 2405 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และภายหลังเมื่อปี พ.ศ. 2441 จึงได้ขอรับพระราชทานที่ดินผูกพันธสีมาอีกด้วย วัด ท่าโสม มีพระประธานพรที่เป็นที่เคารพนับถือ วิหารหลวงพ่อไม้ และ ศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลท่าโสม ถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนในชุมชนนั่นเอง

สิ่งที่น่าสนใจของวัด ท่าโสม

  • พระพุทธรูปหยกขาว

ภายในวัด ท่าโสม แห่งนี้ มีพระประธานที่สำคัญ คือ พระพุทธรูปหยกขาว ทรงเครื่องจักรพรรดิ ที่ประดิษฐานอยู่ในอุโบสถ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปหยกขาว องค์ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก โดยทำจากหยกที่มาจากประเทศเมียนมา และ เป็นพระประธานศักดิ์สิทธิ์ ประจำจังหวัดตราดอีกด้วย และสิ่งที่พลาดไม่ได้ คือ ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังของพระอุโบสถ แสดงเป็นเรื่องราวของภาพพุทธประวัติ ที่วิจิตร งดงามมาก ๆ

วัดท่าโสม

ที่มา : https://travel.trueid.net/detail/ELK9J2va7E28

  • วิหารหลวงพ่อไม้

วิหารหลวงพ่อไม้ เป็นวิหาร ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่ทำด้วยไม้ทั้งองค์ เป็นพระพุทธรูปโบราณ มีอายุเป็น 100 ปีมาแล้ว  นับว่าหาเป็นพระพุทธรูปที่ทรงคุณค่ามาก ๆ และ เป็นพระพุทธรูป ที่ชาวบ้านให้ความเคารพศรัทธา

วัดท่าโสม

ที่มา : https://mgronline.com/travel/detail/9560000129896

  • ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช วัด ท่าโสม

ภายในวัด ท่าโสม ยังเป็นที่ตั้งของ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช วัด ท่าโสม ซึ่งภายในศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช แห่งนี้ ได้จัดแสดงนิทรรศการต้นน้ำ ภูมิแผ่นดิน ๘๕ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสที่มีพระชนมายุ 84 พรรษา

วัดท่าโสม

ที่มา : https://mgronline.com/travel/detail/9560000129896

การเดินทางมายังวัด ท่าโสม

ใช้เส้นทางการเดินทางจากตัวเมืองตราด มาทางถนนสุขุมวิท เมื่อถึงทางแยกแสนตุ้ง ให้เลี้ยวซ้าย ไปตามเส้นทางสายแสนตุ้ง – บางกระดาน หมายเลข 3156 ใช้ระยะทางประมาร 9 กิโลเมตร จะถึงวัด ท่าโสม

วัดท่าโสม ตั้งอยู่ที่ 58 หมู่ 1 ตำบล ท่าโสม อำเภอ เขาสมิง จังหวัด ตราด โดยทางวัดได้เปิดให้เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และ ชมความสวยงามของวัด ได้ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 18.00 น. เป็นวัดสวย ที่มีความเก่าแก่ ของจังหวัดตราด และที่สำคัญ มีพระพุทธรูปหยกขาว ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาตะวันออก สำหรับเพื่อน ๆ สายบุญ ทั้งหลาย ก็ไม่ควรพลาดมาสักการะ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตกันด้วยนะคะ